Folosirea acestui site implicã acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandãm citirea cu atentie a acestora. Tiparnita îsi asumã dreptul de a modifica aceste prevederi fãrã o altã notificare. Cea mai recentã versiune poate fi accesatã în aceastã paginã.
Accesul/vizitarea acestui website de cãtre dumneavoastrã se supune Termenilor si conditiilor de ultilizare, si implicã acceptul explicit al dumneavoastrã cu privire la acestea si reprezintã întelegerea dintre pãrti.
Relatia dintre pãrti este guvernatã de urmãtoarele acte normative:
OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesionistii
Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementãrilor cu legislatia europeanã privind protectia consumatorilor
Legea 365/2002 privind comertul electronic.
Tiparnita garanteazã utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare), pe site-ul www.tiparnita.ro si nu îi conferã dreptul de a descãrca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altã manierã, în scopuri comerciale sau fãrã acordul prealabil scris al acesteia.
Întregul continut al site-ului www.tiparnita.ro imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de graficã web, email-uri, scripturi, programe si alte date – este proprietatea www.tiparnita.ro si a furnizorilor sãi si este apãrat de Legea pentru protectia drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) si de legile privind proprietatea intelectualã si industrialã. Folosirea fãrã acordul www.tiparnita.ro a oricãror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislatiei în vigoare.
Domeniul www.tiparnita.ro este detinut de cãtre Tiparnita SRL. Utilizarea acestei mãrci, a domeniului sau a numelor de comercializare, siglelor si emblemelor, în formã directã sau „ascunsã” (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, cãutare web) fãrã permisiunea prealabilã scrisã este interzisã si se pedepseste conform legii.
Preturile produselor pot fi schimbate oricând. Verificati pretul final de vânzare înainte de a achizitiona un produs.